Syllbyte

Vi hjälper dig att byta syllar

Foto

I södra Sverige finns ca 400 000 villor byggda mellan 1960-1990, många av dem på betongplatta med syllar av impregnerat trä.

Flera av dem har redan drabbats av de karaktäristiska luktproblem som ofta blir resultatet av kombinationen: betongplatta, impregnerat trä och fukt.

Vi på Bygg Fukt har specialiserat oss på att byta syllar.
Med förenklade metoder har vi förbättrat för kunden genom ett snabbare genomförande av våra syllbyten. Framförallt har vi kort leveranstid.

Bygg Fukt har en startgaranti som innebär att kunden får en offert på syllbyte redan inom 5 dagar från första kontakt. Med i offerten finns alltid en föreslagen tidsplan. Istället för att vänta upp till 6 mån för ett syllbyte finns vi oftast på plats inom 2 mån.

Vi jobbar med syllbyten i hela södra Sverige.

Vad är syllar (Information från Wikipedia):

En syll är en marknära balk som tjänar som underlag för någon annan konstruktionsdetalj.
I byggtekniska sammanhang syftar en syll på en marknära bjälke i en byggnad, oftast belägen i byggnadens yttervägg. Moderna hus har oftast inte en bjälke som syll utan en läkt som i sin tur vilar på en grundmur, betongbalk eller gjuten betongplatta. Syllen är en viktig konstruktionsdetalj i stavkyrkor där de stående väggplankorna fogas in i ett spår, en not, i syllen. Byggnader med syll anses ha funnits sedan vikingatiden.

 

TOP